ANALIZA MODELA ZA UTVRĐIVANJE EKONOMSKE VRIJEDNOSTI MINIRANIH ŠUMSKIH PODRUČJA: STUDIJA SLUČAJA ŠG „VRBANјA” KOTOR VAROŠ

Authors

  • Dragan Čomić
  • Nemanja Anikić

DOI:

https://doi.org/10.7251/GSF2030008C

Abstract

U radu je predstavlјeno istraživanje koje se odnosi na primjenu i unapređenje Modela za utvrđivanje
ekonomske vrijednosti miniranih područja, sa konkretnom primjenom na područje kojim gazduje ŠG
„Vrbanjaˮ Kotor Varoš. Kao osnova istraživanja identifikovan je problem ograničenog broja istraživanja
koja se odnose na modele na osnovu kojih se, po jasno definisanoj proceduri, može izvršiti ekonomska
analiza i valorizacija potencijala šumsko-privrednih područja koja se trenutno ne koriste zbog miniranosti.
U radu je ukazano prvenstveno na ekonomski aspekt problematike miniranih šumskih područja,
na osnovu čega je analiziran Model za utvrđivanje ekonomske vrijednosti miniranih šumskih područja.
Primjena Modela uklјučuje šest osnovnih koraka: anketiranje, utvrđivanje površina miniranih šuma,
procjenu obima sječa (etata), procjenu sortimentne strukture, računanje vrijednosti miniranih šuma sa
završnim provođenjem analize osjetlјivosti. Primjena Modela na područje kojim gazduje ŠG „Vrbanjaˮ
Kotor Varoš ukazuje na to da se u jednom uređajnom periodu može ostvariti dobit prije oporezivanja
od preko 3,6 miliona KM. Kreirana metodologija može biti široko primijenjena i u drugim šumskoprivrednim
područjima i poslovnim sistemima, uz određeno prilagođavanje specifičnim uslovima. Prijedlozima
navedenim u ovom radu kvalitet dobijenih podataka može biti dodatno unaprijeđen.

Published

2021-09-09

Issue

Section

ОРГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ