PRELIMINARNA ISTRAŽIVANJA MORFOLOŠKIH SVOJSTAVA LISTA SREBRNOLISNE LIPE (TILIA TOMENTOSA MOENCH) U BOSNI I HERCEGOVINI I SRBIJI

Authors

  • Selma Vejzagić Univerzitet u Sarajevu, Šumarski fakultet, Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  • Dalibor Ballian Univerzitet u Sarajevu, Šumarski fakultet, Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  • Mirzeta Memišević Hodžić Univerzitet u Sarajevu, Šumarski fakultet, Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

DOI:

https://doi.org/10.7251/GSF2131065V

Abstract

Srebrnolisna lipa (Tilia tomentosa Moench) smatra se važnom vrstom drveća u borbi protiv klimatskih
promjena, a također je vrlo cijenjena u hortikulturi. Cilj istraživanja je utvrditi postojanje interpopulacijske
i intrapopulacijske varijabilnosti svojstava ove vrste u Bosni i Hercegovini i Srbiji.
Mjerena su morfološka svojstva listova srebrnolisne lipe iz doline rijeke Sane (dva lokaliteta), kanjona
rijeke Neretve (dva lokaliteta), te Nacionalnog parka „Fruška gora” (dva lokaliteta), sa trideset stabala
po lokalitetu i 30 listova po stablu.
Prosječna vrijednost duljine peteljke za sve populacije iznosi 40,3 mm, duljine plojke 111,0 mm, širine
plojke 90,7 mm, udaljenosti prve desne razvijene žile od baze lista 0,3 mm, kut prve desne razvijene žile
sa središnjom žilom 47,7°, duljina središnje žile 90,4 mm, odnos duljiina/širina plojke 1,3, odnos širina/
duljiina plojke 0,8, ukupna duljina središnje žile sa petiolom 130,7 mm, duljina središnje žile/duljina
peteljke 2,5, duljina peteljke/ukupna duljina središnje žile i peteljke 0,3. Najveći broj jedinki imao je
dva primarna zupca po 1 cm duljine ruba lista. Analiza varijance za svojstva lista pokazala je da postoje
statistički značajne razlike za sva svojstva lista po populacijama, dok je Dankanov test pokazao razdvajanje
svih populacija u odvojene skupine za većinu svojstava.
S obzirom na značaj srebrnolisne lipe kao vrste prilagodljive na klimatske promjene, kao i medonosne
i vrste cijenjene u hortikulturi, potrebno je proširiti istraživanja na veći broj populacija, te provesti
istraživanja na molekularnoj razini.

Downloads

Published

2022-01-24

Issue

Section

ОРГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ