About the Journal

##about.focusAndScope##

Rukopisi, sa sažetkom na Engleskom jeziku, i numeracijom Mathematics  Subject Classification (2010) 97-XX i ZDM Subject Classification (2010), treba da budu pripremljeni na računaru u Wordu ili TeX-u (u nekoj od njegovih verzija), u PDF formatu, i u elektronskoj formi proslijeđena na elektronsku adresu: imvibl@hotmail.com ili jednom od članova Redakciji. Formule treba numerisati u oblim zagradama (); Literaturu citirati brojevima, u uglastim zagradama [], i sabrati na kraju članka. Priloge slati na adresu Društva ili Redakcije.  

      Radovi se recenziraju na tradicionalan način (dva anonimna recenzenta) i kategorišu. Autori imaju mogućnost da izvrše završne korekcije prije publikovanja .

Časopis MAT-KOL (Banja Luka) referiše / indeksira se u Math Educt Database (EU - Njemačka), Реферативный журнал – Математика (Rusija), Ulrichsweb / Global Serial Directory (USA), EBSCO (USA), UDLedge,  eLibraty of Mathematical Institute of SASA  i  https://getinfo.de/app/ (Njemačka)

##about.peerReviewProcess##

Naučno društvo matematičara Banja Luka, kao izdavač časopisa

MAT-KOL, ISSN (p) 0354-6969,  ISSN (o) 1986-5228 i

IMO, ISSN (p) 2303-4890, ISSN (o) 1986-518X,

ovom izjavom, obavezuje se lokalnim i međunarodnim akademskim zajednicama matematičara, realizatora nastave matematie i istraživača matematičkog obrazovanja u cilju osiguranja najviših standarda za publikovanje tekstova u svojim publikacijama da će se pridržavati slijedećeg:

 

        Dužnosti Autori:

- Autor (i)  jamči da su poslali članak je izvorno djelo, koje nije je prethodno objavljeno, te da su dobili ugovor s bilo ko-Autor (i) prije je rukopis podnesku.

- Autori se ne bi trebali podnijeti članke koji opisuju suštini isti istraživanja više od jednog časopis.

- Autori (e) uvjerite se da je rukopis ispunjava uvjete iz Smjernica za Autori vezi odgovarajući akademski citat i da nema autorska prava Kršenje javlja.

- Autori (e) treba informirati o bilo urednike sukoba interesa i prijaviti bilo pogreške su naknadno otkriti u radu.

 

        Dužnosti urednika i uredništva:

- Urednici, zajedno s uredništva, su odgovorni za odlučivanje publikacija ili odbacivanje podnesenih rukopisa isključivo na temelju njihove originalnosti, Značaj i važnost u domene časopisa.

- Urednici ocijeniti rukopise usklađenost s akademskim kriterijima, domene časopisa i smjernicama.

- Urednici moraju u svako doba poštovati povjerljivost svake informacije koje se odnose dostavljenim rukopisa.

- Urednici dodijeliti pregled svakog rukopisa dvojici recenzenata odabrane prema njihovim područjima stručnosti. Urednici moraju uzeti u obzir bilo kakav sukob Kamatna izvijestila autora i recenzenata.

- Urednici moraju osigurati da su komentari i preporuke recenzenata su poslao da autor (i) u dogledno vrijeme i da su rukopisi se vratio urednika, koji će konačnu odluku da ih objavi ili ne.

 

        Dužnosti recenzenata:

- Recenzenti objektivno mora ocijeniti rukopise prema njihovim  originalnosti, značenju i važnosti u domene časopisa.

- Recenzenti mora u dogledno vrijeme opskrbe čistom, objektivni i relevantni komentari i Preporuke značilo da poboljšati sadržaj dostavljenog rukopisa.

- Recenzenti svakom trenutku moraju poštovati povjerljivost svake informacije koje se odnose na podnesenih rukopisa.

- Recenzenti ne bi trebao pregledati rukopise u kojima su u sukobu interesa proizlaze iz konkurentskih, suradnički, ili drugih odnosa ili veza s bilo koji od autora, tvrtki ili institucija povezani s radovima.

##about.openAccessPolicy##

Овај часопис омогућава тренутни отворен приступ својем цјелокупном садржају у складу с увјерењем како јавна доступност истраживачких спознаја потиче већу размјену знања и идеја.

##about.history##

Časopis MAt-KOL osnavan je 1995. godine.