ДРАМА У НАСТАВИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Authors

  • Татјана Думитрашковић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1301287D

Abstract

Овај рад нуди теоретски увиду вредност драме за учење
страног језика. Драма доноси културно и језичко богатство пружајући увид у циљну
културу и чинећи да се језички контексти лакше памте, тако што их смешта у
реални социјални и физички контекст. Постоји много разлога зашто би требало да
користимо драмски текст и драмске активности на часовима страног језика.
Драма по самој својој природи укључује ученике у друштвене контексте који од њих
захтјевају да мисле, говоре, манипулишу конкретним материјалом и деле гледишта
како би могли да успјешно доносе одлуке.Укључивање у драмске активности може
да помогне побољшању комуникације, мотивације, вјештине говора на страном
језику, тимског рада, сарадње и изградње повјерења међу ученицима и
наставницима. Такве активности су увјек забавне и представљју снажан
мотивациони фактор за учење страног језика пружајући могућности за његове
различите употребе.

Published

2018-12-27