МЕЂУПОПИСНА ПРОМЈЕНА БРОЈА СТАНОВНИКА НА ПРОСТОРУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ПЕРИОДУ 1991–2013. ГОДИНЕ

Authors

  • Александар Мајић
  • Драшко Маринковић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NS1601227M

Abstract

Послије 22 године од посљедњег пописа становништва, 2013.
године, на простору Републике Српске обављен је попис становништва,
домаћинстава и станова. Овај простор има изразито хетерогена демографска
обиљежја. Двије трећине становништва концентрисано је западно од Дистрикта
Брчко до Новог Града и Рибника, док остало становништво припада источном
дијелу, јужно од Раче на Сави до Требиња и југа источне Херцеговине. Иако је у
цјелини Република Српска релативно ријетко насељен простор (око 54 становника
по km²), унутар тог простора постоје велике, чак и екстремне разлике у густини
насељености. Анализа регионалног размјештаја становништва указује на изразиту
концентрацију становништва у бањалучкој регији, која је просторно и највећа.
Најмањи број становника и најмањи удио имају брдско-планинске регије. То је
посљедица дугогодишњег пражњења ових простора, које је било интензивно још и
раније, а посљедњи ратни сукоби (1992–1995) су то још више убрзали, па су нека
подручја доведена до крајње критичне густине насељености.

Published

2019-03-04