ISTORIJSKI PREGLED ODNOSA OFICIRSKOG KADRA PREMA SPORTU I SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA OD 1882. DO 1941. GODINE U KRALJEVINI SRBIJI, KRALJEVINI SHS I KRALJEVINI JUGOSLAVIJI

Authors

  • Zvezdan Savić Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu
  • Nikola Stojanović Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu
  • Đorđe Savić Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu
  • Goran Prebeg Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu

DOI:

https://doi.org/10.7251/SIZ2301021S

Abstract

Rad obrađuje povezanost između sporta, sportskih organizacija i oficirskog kadra sa ciljem da ukaže na određene povezanosti i posledice. Mnogi oficiri koji su završili Vojnu akademiju obavljali su najviše državne dužnosti u različitim oblastima (posebno su bili prisutni u sportu i sportskim institucijama ali i nastavi fizičkog vaspitanja), što dokazuje da su oficiri uticali ne samo na razvoj i napredak tadašnjih vojski u kojima su služili, već i država i institucija u celini. Istorijskom metodom istraživali smo odnose i relacije između sporta, sportskih organizacija i pripadnika oficirskog kadra, kao i uticaj društva na ove odnose. Prisutna istorijska istraživanja ukazuju da između aktivnosti pripadnika različitih vojsci država sa naših prostora (Kraljevina Srbija, Kraljevina Srba Hrvata i Slovenaca i Kralјevina Jugoslavija) i sporta i sportskih organizacija postoji neraskidiva i praktično značajna veza u vidu zajedničkih interesa i ciljeva. Teorijsko kritičkom analizom rad istražuje te odnose i ukazuje na visoki uticaj, zalagnje oficira u formiranju i radu sportskih klubova, i širenju olimpijske ideje u navedenim državama.

Downloads

Published

2024-01-29