МOTIVISANOST UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE ZA FIZIČKO VASPITANЈE U SLOBODNO VRIJEME

Authors

  • Jovana Njegovan JU OŠ „Branko Ćopić “ Prnjavor, Bosna i Hercegovina
  • Brane Mikanović Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet,BiH

DOI:

https://doi.org/10.7251/SIZ2301045N

Abstract

Cilj ovog istraživanja bio je da se ispita da li i u kojoj mjeri socio-pedagoška obilježja učenika starijeg osnovnoškolskog uzrasta doprinose stepenu motivisanosti učenika za fizičko vaspitanje u slobodnom vremenu. Definisana socio-pedagoška obilježja učenika su: pol, razred koji pohađaju, školski uspjeh i uključenost učenika u vanškolske sportske aktivnosti. Populaciju čine učenici Osnovne škole “Branko Ćopić” Prnjavor (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina). Uzorak čini ukupno 133 učenika od toga je: 45 (33,80%) učenika petih razreda, 42 (31,60%) učenika sedmih razreda i 46 (34,60%) učenika devetih razreda. U tu svrhu realizovano je kvantitativno istraživanje. Definisani zadaci istraživanja predstavljaju fundamentalne segmente problema i predmeta istraživanja. U istraživanju je primjenjen samostalno kreiran petostepeni skaler Likertovog tipa „Stavovi učenika za fizičko vaspitanje u slobodno vrijeme“ uz pomoć kojeg se utvrđivala procjena motivisanosti učenika za fizičko vaspitanje u slobodnom vremenu. Analizom relijabilnosti dobio se zadovoljavajući nivo pouzdanosti α=0,92. Uz pomoć anketnog upitnika „Anketni upitnik za učenike“ došlo se do saznanja o socio-pedagoškim obilježjima ispitanika, te na koji način učenici provode svoje slobodno vrijeme i koji je vremenski interval koji imaju u toku dana za slobodne aktivnosti. Dobijeni rezultati ukazuju da je motivisanost učenika osnovne škole za fizičko vaspitanje slaba. Blagi stepen motivacije za fizičko vaspitanje primjećen je tek kod vrlodobrih učenika.

Downloads

Published

2024-01-29