SPATIAL-FUNCTIONAL DEVELOPMENT OF SALON APARTMENT IN SERBIA

Authors

  • Vladana Petrović University of Niš
  • Nataša Petković Grozdanović University of Niš
  • Hristina Krstić University of Niš
  • Branislava Stoiljković University of Niš
  • Milica Živković University of Niš

DOI:

https://doi.org/10.7251/STP2215400P

Abstract

The salon apartment is a residential typology that developed in Serbia from the middle of the 19th century until the beginning of the Second World War. The spatial-functional organization of the salon apartment is characterized by typological characteristics such as: division of space into two zones, salon, central room, pass-through dining room, etc. These characteristics have been developed according to oriental and western European influences. The paper will investigate the development, organization and typology of salon apartments in Serbia.

References

Б. Несторовић, Увод у архитектуру. Завод за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије, Београд, 1967, стр. 114.

Ђ. Алфиревић, С. Симоновић Алфиревић, „’Салонски’стан између два светска рата у Србији: Преиспитивање оправданости коришћења термина”. Архитектура и урбанизам, 44, стр. 7–13, 2017.

I. Rousset, „The Berlin Room“, The Journal of Architecture vol. 22(7), pp.1202-1229, 2017.

M. Бајлон, Стан у Београду. Последипломске студије, Курс – Становање Материјали, Свеска 54Београд: Архитеконски факултет, Универзитет у Београду, 1980, стр. 6–9.

Мецанов, Д. (2010). Валоризација архитектуре стамбених зграда из периода модерне. Наслеђе 11, стр. 79–101.

Б. Несторовић, Еволуција београдског стана. стр. 247–270, 1955.

А. Кековић, З. Чемерикић, Модерна Ниша 1920–1940. Друштво архитеката Ниша, Ниш, 2006, стр. 127.

Ђ. Алфиревић, С. Симоновић Алфиревић, Београдски стан. Архитектура и урбанизам 38, стр. 41–47, 2013

В. Петровић, Развој и типологије вишепородичног становања Ниша од 1918. до данас. Докторска дисертација. Грађевинско-архитектонски факултет, Универзитет у Нишу. стр. 31-32, 48-49, 2021.

Downloads

Published

2022-09-01

How to Cite

[1]
V. Petrović, N. Petković Grozdanović, H. Krstić, B. Stoiljković, and M. Živković, “SPATIAL-FUNCTIONAL DEVELOPMENT OF SALON APARTMENT IN SERBIA”, STEPGRAD, vol. 1, no. 15, pp. 400-408, Sep. 2022.