МЈЕРЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ ОРИЈЕНТИСАНЕ КА ИЗВРШИОЦИМА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА СА ЕЛЕМЕНТИМА НАСИЉА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Authors

  • Жана Врућинић
  • Драгана Васиљевић

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZBKEN1901027V

Abstract

Насиље, као деструктивни облик понашања, одувијек је
било заступљено у интерактивним односима. Одређени облици његовог ис-
пољавања законодавства предвиђају као кривична дјела и за њих прописују
одговарајуће кривичне санкције. Ово је случај и са Кривичним закоником
Републике Српске који је задржао рјешење из Закона о измјенама и допу-
нама Кривичног закона Републике Српске из 2013. године када су уведене
одређене новине у погледу кривичноправне реакције на кривична дјела са
елементима насиља. Аутори у раду пажњу посвећују особинама личности
које извршавају кривична дјела са елементима насиља, као и мјерама без-
бједности оријентисаним ка извршиоцима кривичних дјела са елементима
насиља у кривичном законодавству Републике Српске.

Published

2019-10-08