СТРУКТУРА МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА

Authors

  • Дарко Паспаљ
  • Милан Гужвица
  • Лазар Вулин

Abstract

На узорку од 84 студента Факултета безбједносних наука из
Бањалуке, примијењен је систем од 16 моторичких варијабли с циљем да се ут-
врди структура њихових моторичких способности. Примјеном факторске ана-
лизе по Кајзер-Гутмановом критеријуму утврђено је 6 латентних моторичких
димензија. Први фактор дефинисан је као фактор механизма за структурирање
кретања, јер је представљен варијаблама за процјену координације и фреквен-
ције покрета. Други фактор дефинисан је као фактор механизма за регулацију
трајања ексцитације, јер је представљен мјерама за процјену репетитивне и ста-
тичке снаге руку, трупа и ногу. Трећи фактор дефинисан је као фактор механиз-
ма за регулацију тонуса и синергијску регулацију, јер је представљен варијабла-
ма за процјену мјера флексибилности. Четврти фактор дефинисан је као фак-
тор механизма интензитета ексцитације, јер је представљен варијаблом којом
се испитује експлозивна снага кроз способност брзине трчања. Пети фактор је
такође дефинисан као фактор синергијске регулације и регулације тонуса, јер је
престављен варијаблом за процјену равнотеже, док је шести фактор дефинисан
као фактор интензитета ексцитације, јер је представљен са три варијабле за про-
цјену експлозивне снаге и једном варијаблом за процјену флексибилности. Овај
рад је покушај да се покаже да је издвојена хијерархијска структура моторич-
ких способности од изузетне теоријске и практичне вриједности, при чему би
поменути фактори требали представљати одредницу за предикцију моторичких
способности и програмирање тренажних оператора у настави Специјалног фи-
зичког образовања.

Published

2019-10-08
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs toto togel 4D Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya bandar togel terpercaya toto togel 4D agen togel terpercaya togel4D situs togel terpercaya KASKUSTOTO slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel situs togel 4d toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs macau terpercaya situs togel terpercaya keluaran togel macau situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot