Моделовање пописа становништва златиборског округа применом ГИС‐a

Authors

  • Драгољуб Секуловић Војна академија, Универзитет одбране
  • Синиша Дробњак Војногеографски институт
  • Славко Васиљевић Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци

DOI:

https://doi.org/10.7251/AGGPLUS1301294S

Keywords:

ГИС, моделовање података, попис становништва, Златиборски округ

Abstract

Основна замисао овог рада јесте да се квалитетно и ефикасно представи структура становништва коришћењем различитих картографских метода имплементираних у ГИС софтверске пакете. Као тест подручје приказа могућности моделовања пописа становништва применом ГИС‐а узет је Златиборски округ. При моделовању пописа становништва коришћене су класичне картографске методе имплементиране у софтверском пакету Arc Gis фирме ESRI, као што су: метода картодијаграма, метода картограма, метода обојених површина (арела) и метода тачака.

Published

2013-12-12

Issue

Section

Geodesy