Uticaj starosne dobi i mase tela na trofejnu vrednost rogovlja srndaća (Capreolus capreoulus L.)

Authors

  • Milivoje Urošević Centar za očuvanje autohtonih rasa, Beograd
  • Darko Drobnjak Centar za očuvanje autohtonih rasa, Beograd
  • Dragutin Matarugić Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  • Branislav Živković LU “Jovan Šerbanović”, Žagubica
  • Milan Urošević Centar za očuvanje autohtonih rasa, Beograd

DOI:

https://doi.org/10.7251/AGRSR1301059U

Abstract

Posmatrajući celokupan fond divljači u Srbiji srndać je najbrojniji pretstavnik krupne divljači. Odstrel srndaća pretstavlja značajnu ponudu u lovnom turizmu naše zemlje. Utvrđivanje uticaja starosne dobi i mase tela na trofejnu vrednost rogovlja srndaća obavljeno je na srndaćina odstreljenim u Homolju. Posmatrani srndaći odstreljeni su tokom tri lovne sezone, 2006/07., 2007/08. i 2008/09. na terenima LU “Jovan Šerbanović” u Žagubici. Ukupno je odstreljeno 66 srndaća (Capreolus capreolus L.) i to: prve posmatrane sezone 16, druge 23 i treće 27. Svaka jedinka je izmerena, posle evisceracije, da bi se utvrdila masa tela, zatim je određena starosna dob i shodno Pravilniku za ocenjivanje trofeja  obavljeno je ocenjivanje rogovlja srndaća. Podaci iz tri lovne sezone su statistički obrađeni izračunavanjem koeficijenta korelacije i t-testa. Analiziran je uticaj starosti na trofejnu vrednost rogovlja i uticaj telesne mase na trofejnu vrednost. Na osnovu matematičko statističke analize podataka o masi tela i uzrastu odstreljenih srndaća, tokom analiziranog perioda može se zaključiti da masa tela ne utiče na kvalitet rogovlja srndaća, a uzrast u vremenu odstrela ima statistički značajan uticaj.

Published

2013-11-15