Evidencija, procena, kvantifikacija i analiza poslovanja porodičnih poljoprivrednih gazdinstava

Authors

  • Slobodan Ceranić Poljoprivredni fakultet, Beograd
  • Tamara Paunović Poljoprivredni fakultet, Beograd
  • Nebojša Novković Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

DOI:

https://doi.org/10.7251/AGRSR1301087C

Abstract

Kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja Srbije, onda se porodična poljoprivredna gazdinstva mogu smatrati osnovnim subjektom. Svojim nastojanjima da se priključi Evropskoj uniju, Srbija je jasno stavila do znanja da na tom putu agrarni sektor mora da doživi korenite promene. Naime, taj put će biti dosta težak, jer se pred nas postavlja zadatak sprovođenja organizaciono-ekonomskih mera u cilju usklađivanja sa standardima sa EU. Posebno složena situacija je na gazdinstvima u oblasti evidencije i analize poslovanja poljoprivrednih gazdinstava. Ovakva situacija dovodi vlasnike u dosta nepovoljan položaj, jer nisu u stanju da kvantifikuju ulaganja a ni ostvarene rezultate. Situacija se posebno komplikuje kada porodična poljoprivredna gazdinstva zatraže novčana sredstva, po bilo kom osnovu. Tada davaoci sredstava skoro da nemaju nikakvu predstavu o rezultatima poslovanja gazdinstva, njegovoj ekonomskoj moći i perspektivama. Bilo kakav sistem evidencije na porodičnim gazdinstvima ovu situaciju bi poboljšao u značajnoj meri.

Published

2013-11-15