Biohemijsko - fiziološke karakteristike ploda kruške u zavisnosti od položaja na stablu

Authors

  • Sanda Stanivuković Institut za genetičke resurse, Univerzitet u Banoj Luci
  • Boris Pašalić Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  • Gordana Đurić Institut za genetičke resurse, Univerzitet u Banoj Luci

DOI:

https://doi.org/10.7251/AGRSR1304507S

Abstract

Biohemijsko - fiziološka proučavanja plodova kruške sorte Pakams trijumf na različitim pozicijama (vrh, sredina, baza) i ekspozicijama (istok, zapad) na stablu izvršena su u toku 2010. i 2011. godine u zasadu kruške u Jurkovici - opština Gradiška. Stabla ispitivane sorte zasađena su u pravcu sjever - jug, gajena u uzgojnom obliku vitko vreteno na sijancu divlje kruške i u vrijeme istraživanja nalazila su se periodu punog plodonošenja. Plodovi su analazirani neposredno nakon berbe i nakon mjesec dana skladištenja u hladnjači sa normalnom atmosferom. Analiza varijanse je pokazala da su tvrdoća mesa ploda i sadržaj rastvorljive suve materije u ćelijskom soku mesa ploda uslovljeni pozicijom ploda na stablu, dok ekpozicija ploda nije značajno uticala na ponašanje plodova nakon berbe i nakon skladištenja. Najmanju tvrdoću imali su plodovi vršne zone dok je najveća vrijednost istog parametra zabilježena kod plodova iz bazne zone. Plodovi iz vršne zone imali su i najveći sadržaj rastvorljive suve materije ali kad je u pitanju najmanji sadržaj istog došlo je do određenih odstupanja posmatrajući plodove plodova nakon berbe i nakon skladištenja. Naime, plodovi iz središnje zone imali su najmanju vrijednost šećera nakon berbe ali nakon skladištenja ista vrijednost je uočena kod plodova iz vršne zone dok je sa aspekta ekspozicije uočeno jednako ponašanje plodova. Rezultati istraživanja su značanji za određivanje probirne berbe plodova voća kao i za očuvanje kvaliteta uskladištenih plodova.

Published

2013-12-27