Промјена боје покожице плода крушке (Pyrus communis L.) током складиштења

Authors

  • Санда Станивуковић
  • Дејана Чивчић
  • Гордана Ђурић

DOI:

https://doi.org/10.7251/AGRSR1503377S

Abstract

Сазријевање плодова прати промјенабојепокожице плода ибитна je карактеристика при берби и чувању плодова.Током 2010. и 2011. године праћена је боја покожице плодова код 4 сорте крушке у периоду дозријевања плодова и након складиштења у НА хладњачи. Боја плодова одређена је колориметријском методом а принцип рада се заснива на активирању сензора притиском окидача колориметра прислоњеног на покожицу плода при чему се начињени сигнал дигитално изражава кроз "Lab" систем боја. Вриједности параметара L(свјетлосног коефицијента)су се кретале у распону од 47,64 до 73,25, параметраa (интензитет боје од зелене до црвене) од -13,63 до 5,73 а параметра b(интензитет боје од плаве до жуте)од 30,13 до 45,73. У току 2010. године забиљежено је повећање вриједности параметара a и b током складиштења, док није било значајних промјена посматрајући параметар L. Међутим, у 2011. години промјена количине свијетла у бојије значајна код свих испитиваних сорти осим код сорте Пакамс Тријумф. Код сорте Санта Марија дефинисана је допунска боја покожице плодова чији се интензитет повећао након складиштења.

Published

2016-04-18