Trendovi u proizvodnji i potrošnji mesa peradi u svijetu i Bosni i Hercegovini

Authors

  • Edin Salihbašić
  • Željko Vaško
  • Meho Bašić
  • Mirha Ahmetović

DOI:

https://doi.org/10.7251/AGRSR1504559S

Abstract

U proteklom periodu je primjetan trend povećanja proizvodnje i potrošnje mesa peradi u svijetu i Bosni i Hercegovini. Cilj ovog rada je predstaviti pregled literature u tom području i dati predviđanja proizvodnje i potrošnje mesa u narednom periodu. Najveći proizvođač mesa peradi u 2013. godini su SAD sa 19,8 miliona tona nakon čega slijede Kina (17,4), Brazil (13,0) i EU-28 (12,8). Ukupna proizvodnja mesa peradi u svijetu je iznosila 107,4 miliona tona. Najviše peradi tovi se u Kini, SAD, Indoneziji, EU i Brazilu. Potrošnja mesa peradi u svijetu po stanovniku u zadnjih deset godina je porasla sa 10,4 kg u 2003. godini na 13,2 kg u 2013. godini. Prema statističkim podacima i procjenama OECD FAO, potrošnja mesa peradi u posljednjih deset godina je porasla za 42,7%. U 2023. godini se očekuje potrošnja od 134,3 miliona tona, što će biti povećanje za dodatnih 25,3% u odnosu na 2013. godinu, dok će njena prosječna potrošnja po stanovniku iznositi 14,9 kg. Prema podacima iz 2013, godine najviše mesa peradi po stanovniku godišnje troši se u SAD 44,3 kg, Maleziji 43,1 kg i Brazilu 40,6 kg, dok je u EU-28 prosjek 21,2 kg. Prema statističkim podacima tov peradi u BiH ima također rastući trend, a u posljednjih deset godina broj peradi i količina proizvedenog mesa su udvostručeni. U 2004. godini u tovu je bilo 9,4 miliona, a u 2013. godini 24,7 miliona peradi. U RS-u je broj peradi porastao za 140%, a u FBiH za 207%.

Published

2016-04-18