Rast korjena deset vegetativnih podloga jabuke u dva zemljišna supstrata

Authors

  • Slobodan Stojnić Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska, BiH
  • Gordana Đurić Institut za genetičke resurse, Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska, BiH; Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska, BiH
  • Nikola Mićić Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska, BiH; Institut za genetičke resurse, Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska, BiH
  • Miljan Cvetković Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska, BiH
  • Rodoljub Oljača Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska, BiH

DOI:

https://doi.org/10.7251/AGRSR1505593S

Abstract

Rast korjenovog sistema deset vegetativnih podloga jabuke (5 klonova podloge M9: T337; Burgmer 984; Fleuron 56; Pajam®1 Lancep i Pajam®2 Cepiland; Jork 9, Mark (MAC 9), M26, Supporter 4 i MM106) analiziran je u toku 2013. godine u dva modifikovana zemljišna supstrata u kontrolisanom kontejnerskom gajenju. Analiziran je broj, ukupna i prosječna dužina korjenova I poretka kao i ukupan i prosječan broj korjenova II poretka grananja. Rezultati analiza pokazuju da je kod svih ispitivanih podloga ukupna dužina korjena veća u supstratu 2 (kombinacija baštenske zemlje, treseta i pijeska) u odnosu na supstrat 1 (oranični sloj pseudoglejnog zemljišta), osim kod podloga Jork i M9 B984. Broj korjenova II poretka grananja kod svih podloga bio je veći u supstratu 2, osim podloga Jork i Pajam 2. Dobijeni rezultati analize rasta korjena vegetativnih podloga jabuke su prva istraživanja rasta ovih podloga u BiH.

Published

2017-02-22