Morfološko-anatomske karakteristike jednogodišnjih prirasta podloga jabuke

Authors

  • Slobodan Stojnić Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska, BiH
  • Nikola Mićić Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska, BiH; Institut za genetičke resurse, Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska, BiH
  • Gordana Đurić Institut za genetičke resurse, Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska, BiH; Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska, BiH
  • Miljan Cvetković Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska, BiH
  • Viktor Gjamovski Poljoprivredni institut, Univerzitet Sv. Kiril i Metodije, Skoplje, Republika Makedonija

DOI:

https://doi.org/10.7251/AGRSR1505603S

Abstract

Anatomsko-morfološke karakteristike izdanaka vegetativnih podloga jabuke (5 klonova podloge M9: T337; Burgmer 984; Fleuron 56; Pajam®1 Lancep i Pajam®2 Cepiland; Jork 9, Mark (MAC 9), M26, Supporter 4 i MM106) ispitivane su u 2013. i 2014. godini, u periodu mirovanja vegetacije. Ispitivane podloge gajene su u modifikovanom zemljišnom supstratu preporučenom za proizvodnju kontejnerskih sadnica, a koji predstavlja smješu zemljišta, pijeska i treseta u odnosu 1:1:1. Kod svih podloga utvrđene su vrijednosti dijametra izdanaka na visini od 25 cm, ukupna površina poprečnog presjeka, površina kore na poprečnom presjeku i procentualna zastupljenost kore u ukupnoj površini poprečnog presjeka izdanka. Dijametar izdanka najveći je kod podloge Pajam 2, a samim tim i površina poprečnog presjeka, dok je najmanja vrijednost dijametra i površina poprečnog presjeka izdanaka konstatovana kod podloge Mark. Najveći udio kore u ukupnoj površini presjeka zabilježen je kod podloge Supporter 4, a najmanji kod podloge Pajam 2. Klonovi podloge M9 međusobno ne pokazuju značajne razlike u pitanju procentualnog udjela kore u poprečnom presjeku. Nije utvrđena direktna veza između udjela kore u presjeku izdanka i dijametra izdanka.

Published

2017-02-22