Морфолошка карактеризација оскоруше (Sorbus domesticaL.) у бањалучкој регији

Authors

  • Сунчица Стевановић Институт за генетичке ресурсе, Универзитет у Бањој Луци, Република Српска, БиХ
  • Гордана Ђурић Институт за генетичке ресурсе, Универзитет у Бањој Луци, Република Српска, БиХ Пољопривредни факултет, Универзитет у Бањој Луци, Република Српска, БиХ
  • Марина Радун Институт за генетичке ресурсе, Универзитет у Бањој Луци, Република Српска, БиХ

DOI:

https://doi.org/10.7251/AGRSR1203397S

Abstract

Оскоруша (Sorbus domestica L.) је нативна врста подручја западне, це­нтра­лне и јужне Европе и југозападне Азије. Угроженост оскоруше је ко­нста­тована крајем прошлог вијека, због чега је и стављена на листу приоритетних евро­пских врста за очување (EUFORGEN, ECPGR). У раду су приказани резултати анализа 6 при­нова оскоруше из бањалучке регије. Анализане су сли­је­де­ће особине: обим дебла, висина и ширина крошње; број појединачних лиски, уку­пна површина сло­женог листа; маса, димензије, облик и боја покожице плода; број, маса и димензије сје­менки у сваком плоду;  фенолошке фазе развоја. Висина одабраних принова оскоруше износила је од 12 до 15,5 m. Просјечна маса плода одабраних принова изно­сила је од 7,85 g до 10,45 g. Просјечна површина сложеног листа износила је од 79,25 cm2 до 99,87 cm2. Максималан број сјеменки у зрелим плодовима свих одабраних принова био је 3. Утврђено је да су одабране принове показале за­до­во­ља­вајућу вегетативну активност и задовољавајући потенцијал за генеративно ра­змно­жавање, пa се анализирана стабала могу прихватити као матична стабла за обно­ву популације оскоруше на територији бањалучке регије.

Published

2012-12-25