KOMPARATIVNA ANALIZA POSLOVANJA AUTOMOBILSKE INDUSTRIJE U SRBIJI I ZEMLJAMA VISEGRADSKE GRUPE

##article.authors##

  • Danijel Kadarjan
  • Maja Dimić
  • Svetlana Ignjatijević

##article.abstract##

U zemljama u kojima postoji automobilska industrija, ova industrijska grana predstavlja izuzetnu pokretacku snagu ekonomije i generator je razvo- ja industrijske proizvodnje. Putnicki automobil jedan je od znacajnijih izvoznih proizvoda zemalja Visegradskegrupe i Republike Srbije. Razvijen automobilski sektor, sa razlicitim stepenom razvijenosti i izvoznim rezultatima na svetskom trzistu, generise razvoj industrijske proizvodnje i rast privredne aktivnosti. Predmet istrazivanja u radu je komparativna analiza poslovanja automobilske industrije Srbije i zemalja Visegradske grupe, koja se zasniva na ispitivanju procenta povecanja vrednosti izvoza u poslednjih petgodina i rangova zemalja prema uvoz sirom sveta, sa ciljem da sagledamo nivo kon- kurentnosti automobilske industrije predlozenih zemalja i predlozimo mere za unapredenje pozicije na medunarodnom trzistu. U istrazivanju su kori- scenipodaci ITC za period 2011.-2015. godine. Rezultati istrazivanja ukazu- ju na trend povecanja izvoza putnickih automobila u predlozenim zemljama, ali isto tako ukazuju na razlicitepolitikeposlovanja prema strukturi izvoznih trzista.

Downloads

##submissions.published##

2017-12-05

##issue.issue##

##section.section##

Чланци