ПОСТОМОДЕРНА КУЛТУРА - ПУКОТИНА У СИСТЕМУ ВРИЈЕДНОСТИ

##article.authors##

  • Миломир Мартић

##article.abstract##

Социолошки теоретичари покушаваjу да изграде нову мрежу поjмова, да напусте класичне социолошке концепте као што су: друштво, друштвена група, соцщализацща, васпитаъе итд. Све је вишерадова у щима се говори о измјењеном друштвено-економском контексту који дјелује на нову постмодерну културу. Постмодерна култура да)е нову мапу културне климе нашег доба, предочава изм;е№ени однос измену културе и свих других промјена, технолошких прще свега, као и оних које се јављају у структури друштвене слојевитости. Основна питања се своде на дилему. Да ли је и на који начин корисно правити разлику измену модерне и постмодерне културе, разликовање које је данас веома популарно у области друштвених наука.

Downloads

##submissions.published##

2017-12-05

##issue.issue##

##section.section##

Чланци