About the Journal

##about.focusAndScope##

Биомедицинска истраживања, часопис Медицинског факултета Фоча Универзитета у Источном Сарајеву  објављује оригиналне научне радове, претходна или кратка саопштења, прегледе литературе, приказе случајева, радове из историје медицине, приказе књига, извјештаје са научних и стручних скупова, дописе за рубрику Ин мемориам, новости и писма Уредништву из свих области медицине, стоматологије, дефектологије и здравствене његе.

##about.peerReviewProcess##

Све рукописе Уређивачки одбор шаље рецензентима ради стручне процјене. Рецензије су анонимне.


 

##about.publicationFrequency##

Прилози се објављују окупљени у бројеве часописа, као дио броја часописа са индексом садржаја. Часопис излази два пута годишње.

##about.openAccessPolicy##

Овај часопис омогућава тренутни отворен приступ свом цјелокупном садржају у складу с увјерењем како јавна доступност истраживачких спознаја подстиче већу размјену знања и идеја.

##about.history##

Биомедицинска истраживања, часопис Медицинског факултета Фоча Универзитета у Источном Сарајеву, почео је да излази 18. октобра 2010. године да би се обележио дан када је 1993. године започело функционисање Медицинског факултета и Стоматолошког факултета у Фочи.