About the Journal

"Биомедицинска истраживања" (BII), часопис Медицинског факултета Фоча Универзитета у Источном Сарајеву  објављује оригиналне научне радове, претходна или кратка саопштења, прегледе литературе, приказе случајева, радове из историје медицине, приказе књига, извјештаје са научних и стручних скупова, дописе за рубрику Ин мемориам, новости и писма Уредништву из свих области медицине, стоматологије, дефектологије и здравствене његе.

Current Issue

Vol. 10 No. 2 (2019): Biomedicinska istraživanja
					View Vol. 10 No. 2 (2019): Biomedicinska istraživanja
Published: 2020-01-09

Чланци

View All Issues