GOVOR MRŽNJE I PRAVO NA OBRAZOVANJE DECE I MLADIH MARGINALIZOVANIH GRUPA

Authors

  • Zorica Mršević

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123013M

Abstract

Polazna teza ovog rada je jednako pravo dece i mladih iz marginalizovanih grupa na obrazovanje koje imaju njihovi vršnjaci svuda na svetu. Kako je marginalizacija  isključenost  iz društva uzrokovana diskriminacijom, a govor mržnje je jedan od oblika verbalne diskriminacije, neophodno je analizirati odnos govora mrţnje i prava na obrazovanje. Govor mržnje obuhvata sve oblike izražavanja koji proširuju, podstiču, unapređuju ili opravdavaju rasnu mržnju, ksenofobiju, antisemitizam ili druge oblike mrţnje zasnovane na netoleranciji, uključujući izraženu netoleranciju agresivnim nacionalizmom i etnocentrizmom, diskriminacijom i neprijateljstvom prema manjinama, migrantima, strancima. Cilj rada je ukazivanje da govor mržnje u javnom društvenom ambijentu doprinosi širenju govora mržnje na obrazovne institucije gde može da ima posebno negativne efekte. Kod učenika mariginalizovanih grupa izaziva strah, nepoverenje, distanciranost, osećaj nepripadnosti, čak mrţnje prema školi i drugim institucijama društva. Kod učenika većinske pripadnosti izaziva osećaj “dozvoljenosti” iskljuĉujućeg, diskriminišućeg ili čak nasilnog ponašanja prema pripadnicima marginalizovanih grupa, ali i tendenciju širenja marginalizacije i na druge razliĉite, nepopularne, siromašnije, slabije. Posledice su izazivanje straha i kod onih koji nisu neposredno ciljani, a koji mogu da strepe od mogućnosti sopstvene viktimiziranosti i marginalizacije u društvenom ambijentu tolerisanog javnog izraţavanja mrţnje i mogućeg nasilja. Zaključuje se da govor mržnje predstavlja faktor umanjivanja efekata i destrukcije procesa edukacije, što vodi u slabljenje školskog uspeha uĉenika marginalizovanih grupa, njihovog napuštanja školovanja i time njihovu dalju društvenu isključenost, siromaštvo i celoživotnu marginalizaciju. Time se ujedno bitno smanjuju ili onemogućuju efekti obrazovanja kao jednog od najvaţnijih sredstava za unapređenje integracije   i   društvene   kohezije stvaranjem zajedničkog obrazovnog prostora sa jednakim mogućnostima za sve. 

Downloads

Published

2023-11-29