Archives

 • Društvene devijacije
  Vol. 8 No. 1 (2023)

  Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima govori o dva univerzalna ljudska prava - pravo na zdravlje (ĉl. 25) i pravo na obrazovanje (ĉl. 26). Prema ovoj deklaraciji, pravo na zdravlje podrazumjeva da svako ima pravo na standard života koji obezbeđuje zdravlje i blagostanje, njegovo i njegove porodice, uključujući hranu, odjeću, stan i ljekarsku njegu i potrebne socijalne službe, kao i pravo na osiguranje u slučaju nezaposlenosti, bolesti, onesposobljenja, udovištva, starosti ili drugih sluĉajeva gubljenja sredstava za izdržavanje usljed okolnosti nezavisnih od njegove volje. Majke i djeca imaju pravo na naročito staranje i pomoć. Sva djeca, rođena u braku ili van njega, uživaju jednaku socijalnu zaštitu.
  Pravo na obrazovanje naglašava da svako ima pravo na obrazovanje. Obrazovanje treba da bude besplatno bar u osnovnim školama. Osnovno obrazovanje je obavezno. Tehničko i stručno obrazovanje treba da bude svima podjednako dostupno na osnovu njihove sposobnosti.
  Obrazovanje treba da bude usmjereno ka punom razvitku ljudske ličnosti i učvršćivanju poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda. Ono treba da unapređuje razumijevanje, trpeljivost i prijateljstvo među svim narodima, rasnim i vjerskim grupama, kao i djelatnost Ujedinjenih nacija za održanje mira.
  Tema ovogodišnje konferencije polazi od raznih dilema i pitanja kao što su: Znamo li šta propisuju ĉl. 25. i 26. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima? Kako obezbjeđujemo ova prava na nacionalnom i svjetskom nivou? Kakve zdravstvene izazove donosi sadašnjost i budućnost? Koje obrazovne inovacije zaslužuju nove generacije? Koji su to pravni aspekti i principi koji obezbjeđuju sprovođenje ovih univerzalnih prava u društvu? i sl.
  Svi radovi koji su prezentovani na ovom, osmom po redu, međunarodnom skupu i publikovani u zborniku imaju izuzetnu nauĉnu i društvenu vrijednost, ali i aplikativan znaĉaj za brojne profesije i institucije koje se bave pitanjem i problemom ljudskih prava. Pored centralne teme autorima je pronuđen i veći broj podtema koje se bave pitanjem ljudskih prava iz ugla raznih naučnih disciplina i profesija.

 • Društvene devijacije
  Vol. 7 No. 1 (2022)

  Pojam ―poremećaji ponašanja dolazi iz područja medicine, odnosno psihijatrije i već u prvom razdoblju korištenja svojom semantikom obuhvata niz vrlo razliĉitih odstupanja u svim područjima funkcionisanja djece i mladih, od odnosa s bližnjima, socijalnom okolinom i autoritetima, preko poteškoća u pogledu prehrane, spavanja i nevoljnih radnji, laganja, krađa, korištenja i preprodaje ilegalnih psihoaktivnih sredstava, bježanja od kuće i skitnje, do agresivnosti, nasilja, provala, paljevina, silovanja i drugih oblika asocijalnog, antisocijalnog i kriminalnog ponašanja. Kako se uz svu ovu širinu područja veže i odgovarajući raspon u pojavnosti, intenzitetu, trajanju, složenosti te širini i težini posljedica, jasno je zašto se u vezi s tim oblicima ponašanja koristi i izuzetno veliki broj pojmova (odstupanja u ponašanju, aberantno, rizično, devijantno, disocijativno, poremećeno, neprihvatljivo, asocijalno, antisocijalno, kriminalno ponašanje, nedovoljna socijalna integracija, opozicijska ponašanja, poremećaji emocija i ponašanja i drugi). Sve ove teme su obrađene koroz radova u ovom zborniku. 
 • Društvene devijacije
  Vol. 6 No. 1 (2021)

  Br. 1

 • Društvene devijacije
  Vol. 5 No. 1 (2020)

  Br. 1