ПРАВО НА ОБРАЗОВАЊЕ МАЛОЛЕТНИКА ТОКОМ ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА– НОРМАТИВНО-ПЕНОЛОШКИ ПРИСТУП

Authors

  • Filip Mirić

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123062M

Abstract

Образовање је основно људско право. Кроз процес образовања људи стичу знања и вештине потребна за обављање послова којим обезбеђују средства за егзистенцију, поштујући
притом моралне и правне норме. Овако одређено, образовање је од изузетног значаја за ресоцијализацију малолетника током извршења кривичних санкција јер се на тај начин
стварају неопходни услови за сузбијање криминолошког, кривичноправног и пенолошког
поврата. Имајући све ово у виду, у раду ће бити анализирано право на образовање малолетника током извршења кривичних санкција, кроз приказ релевантних одредби
најзначајнијих међународноправних аката. Циљ рада је да се укаже на значај образовања као облика третмана. На крају рада ће бити указано и на практичне проблеме приликом
остваривања права на образовање у институцијама за извршење кривичних санкција за малолетнике, што раду даје и пенолошки значај.

Downloads

Published

2023-11-29