LJUDSKA PRAVA I OBRAZOVANJE U VIŠEKULTURALNOM DRUŠTVU

Authors

  • Marijana Škutor

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123067S

Abstract

Temelji demokratskog društva počivaju na vladavini ljudskih prava s ciljem promicanja i zaštite kako individualnih tako i kolektivnih ljudskih prava. Ona se temelje na vrijednostima koje nam
osiguravaju jednakost i dostojanstvo te nam pripadaju samim rođenjem. Cilj ovoga rada bio je ukazati na važnost promocije temeljnih ljudskih prava s naglaskom na ljudska prava na obrazovanje. Ona su preduvjet za ostvarivanje svih drugih ljudskih prava i bitan ĉimbenik u smanjenu siromaštva i socijalnih razlika u društvu. Ovaj rad polazi od povijesnih promjena zaslužnih za ideju ljudskih prava pa sve do Europskog sustava ljudskih prava i prava u obrazovanju. Također se spominje Europska inicijativa za Bosnu i Hercegovinu koja se odnosi na Kodeks zašite u školama kroz promicanje prava na obrazovanje i uputama kako iste prepoznati. Kljuĉan je cjeloživotni pristup obrazovanju za ljudska
prava ali i zastupljenost ovih tema na svim odgojno-obrazovnim razinama uključujući i predškolske ustanove. Promicanjem i zaštitom ljudskih prava bi se umanjile predrasude prema pojedincu i skupinama na osnovu dobi, spola, vjeroispovijesti, boje kože, seksualne orijentacije, rodne identifikacije…, koje veoma često vode ka etnocentrizmu i diskriminaciji u suvremenom društvu.

Downloads

Published

2023-11-29