IZAZOVI ODRASTANJA DJECE U DIGITALNOM VREMENU

Authors

  • Tatjana Marić
  • Draženko Jorgić

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123103M

Abstract

Rad ukazuje na izazove odrastanja djece u digitalnom vremenu koje nudi brojne pozitivne mogućnosti, ali i opasnosti vezane za njihov zdrav razvoj. Cilj rada je ukazati kako savremeni mediji utiču na vaspitanje i oblikuju razliĉite dimenzije ţivota djece i adolescenata, njihov identitet i odnose s roditeljima i vršnjacima. U radu se kroz teorijsku analizu i rezultate istraţivanja daje odgovor na tri grupe pitanja: Koji su izazovi odrastanja djece u digitalnom vremenu? Kakav je uticaj digitalnih tehnologija na porodicu? Kakav je odnos roditeljstva i digitalnog učenja? Polazeći od toga da su ključni zadaci odrastanja razvoj identiteta, autonomije i intimnosti, odnosno stvaranje prijateljstava i odnosa, sugeriše se potreba analiza uticaja moderne tehnologije na sve navedene aspekte. U radu su saţete spoznaje o tome kako moderni mediji oblikuju razliĉite dimenzije ţivota djece i adolescenata, pritom uvažavajući njihove mogućnosti i prednosti. Digitalni život može podržavati ili ometati razvoj identiteta. Na osnovu teorijske analize i rezultata istraživanja su razmatrani uticaji medija na kvalitet odnosa s vršnjacima, te ukazano i na negativne pojave (internet zavisnost, cyberbullying). Uz odnose su analizirani i drugi konstrakti kako koristiti prednosti koje nude mediji i smanjiti loše vaspitne uticaje, te kako roditelji mogu pomoći djeci da se uspješnije nose sa izazovima digitalnog vremena. Rezultati istraživanja impliciraju važnost obezbjeđivanja podrške roditeljima dok poduzimaju korake prema ostvarenju vizija za svoju djecu u digitalnom vremenu.

Downloads

Published

2023-12-01