ПРАВО НА ЗДРАВЉЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Authors

  • Jasmina Radojlović
  • Tatjana Kilibarda
  • Slobodan Subotić
  • Stefan Mikić

Abstract

Укључивање деце са сметњама у развоју у систем образовања захтева
мултидисциплинарну стручну подршку и спремност за тимски рад. Многи аутори истичу
значај инклузије у систему образовања и повезаност раног инклузивног образовања са
подизањем квалитета и исхода образовања деце са сметњама у развоју и разумевањем
различитости. Такође, многе државе су се снажно определиле за укључивање деце са
тешкоћама у развоју у активности прилагођене узрасту, укључујући и школовање. Ови
резултати указују на то да породице имају сличан приступ васпитању деце са сметњама у
развоју и да децу са благим и озбиљним сметњама у развоју одгајају родитељи у приближно
истом окружењу за учење као што је то случај код деце без сметњи у развоју посебне
образовне потребе ових ученика пре свега проблеми у прилагођавању ученика на образовни
контекст. Дете са сметњама у развоју је дете које „има тешкоће у развоју и није у
могућности да постигне или одржи задовољавајући ниво здравља и развоја, или чије здравље и
развој могу знатно да се погоршају без додатне подршке или посебних услуга у области
здравствене заштите, рехабилитације, образовања, социјалне заштите или других облика
подршке“.Сметње могу бити урођене или стечене, делимичне или потпуне, пролазне или
трајне. Циљ активне школе јесте развој личности и индивидуалности сваког детета, а не
само усвајање неког школског програма.

Downloads

Published

2024-01-04