НАСИЉЕ КАО РИЗИЧНИ ФАКТОР У СОЦИЈАЛИЗАЦИЈИ ДЕЦЕ И МЛАДИХ ИЗ УГЛА УНИВЕРЗАЛНИХ ЉУДСКИХ ПРАВА

Authors

  • Meri Stojković

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123493S

Abstract

На самом почетку рада представљен је историјски оквир деце и младих, ближе
су дефинисани типови, као и врсте насиља и описани су ризични фактори у социјализацији
деце и младих из угла универзалних људских права. Најједноставније речено, људска права су
основна права свих особа, што подразумева и децу и младе. У складу са тим, свако дете их
добија чим се роди, нико му их не сме одузети, не можемо их се одрећи или их пренети некоме.
Историјски посматрано, концепт заштите деце од насиља мењао се од исконских,
интуитивних правила, преко обичајних и моралних, па све до законских регулатива. Надаље, у
раду је укратко описано доба деце и младих у којем се догађају бројне физичке, биолошке,
емоционалне и психолошке промене код младих. Детаљније је описан утицај насиља као
ризичан фактор на децу и младе, који је од велике важности управо у том раздобљу у коме се
формирају ставови и размишљања која дефинишу особу у одраслом добу. Важан елемент у
овом периоду је почетак одвајања од родитеља у потрази за властитим идентитетом и
аутономијом, али и прелазак на ближе односе са младим особама изван породичне средине, са
којима се могу идентификовати њихови вршњаци који постају важан чинилац у социјализацији
адолесцената и важан извор подршке. Из приложеног јасно произилази да насиље представља
тежи облик нарушавања дечјих права, па самим тим и оставља знатно теже последице на
психофизички и социјални развој детета. Када све ово посматрамо кроз историју, стручњаци
су се заинтересовали за децу и дечја права и њихову заштиту оног тренутка када се схватило
да, пре свега, физичко насиље негативно утиче на развој детета и младих, а касније и на
целокупни развој друштва.

Downloads

Published

2024-01-04