IZAZOVI I OBRAZOVANJE NOVE GENERACIJE UĈENIKA

Authors

  • Sanda Milošević

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123503M

Abstract

Izazovi u obrazovanju generacije, koja pametne telefone koristi prije nego što prohoda i
progovori, a prvi „digitalni trag“ na intrernetu ostavi i prije nego što se rodi, veliki su i pred roditelje
i nastavnike stavljaju ozbiljan zadatak. Pripadnici ove generacije u zemljema engleskog govornog
podruĉja nazivaju se alfa generacija, a vremenskom linijom generacija obuhvataju mlade koji su
roĊeni 2010. godine do onih koji će tek biti roĊeni do kraja 2024. godine. Istraţivanje je provedeno u
JU OŠ „Mladen Stojanović“ Laktaši, a cilj je prikupljanje informacija i uvid u razliĉite aspekte
korišćenja interneta i digitalnih tehnologija te njihovog djelovanja, kako pozitivnog tako i negativnog,
na alfa generaciju uĉenika. Uĉenici su samostalno ili uz pomoć uĉitelja popunjavali upitnik koji je
koncipiran tako da nam daje uvid u opseg upotrebe interneta kod djece ovog uzrasta, kao što je broj
sati provedenih na internetu i ureĊaji koje djeca koriste. Jedan dio upitnika ispituje upotrebu
društvenih mreţa i digitalne vještine, a završni dio upitnika odnosi se na opasnosti i rizike koje ovi
uĉenici mogu imati kao i ispitivanje uticaja roditelja i nastavnika na sigurno i konstruktivno
korišćenje interneta i digitalnih tehnologija. U radu se bavimo i pitanjem koliko je naš školski sistem
spreman za izazove u obrazovanju pripednika ove generacije. Dajemo pregled dobrih primjera kod
nas i u okruţenju i na osnovu saznanja iz upitnika pokušaćemo dati neke smjernice za inovacije i rad
za nastavnike, roditelje i pedagoge.

Downloads

Published

2024-01-04