НАЧЕЛА И МЕХАНИЗМИ ЗАШТИТЕ ЉУДСКИХ ПРАВА

Authors

  • Miroslav Baljak

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123588B

Abstract

У раду су анализирана начела на којима се људска права темеље, те главни
међународни документи којима су регулисана људска права, као и механизми њихове заштите
који стоје на располагању појединцу када сматра да му је поједино право повређено деловањем
јавних власти.У савременом друштву људска права постају мерило вредновања квалитета
живљења и достигнутог степена демократије. Међународни документи, као инструменти и
поступци гарантовања и заштите људских права, дају људским правима универзални
карактер којима нису препрека државне границе и национална законодавства. Титулари
људских права су грађани, а обавеза државе је да се права и слободе утврђена Уставом и
законима не крше већ поштују.

Downloads

Published

2024-01-04