КОНЗУМЕРИЗАМ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЈЕНЕ: ОД ЕКОЛОШКИХ ДЕВИЈАЦИЈА ДО ЗЕЛЕНОГ КОНЗУМЕРИЗМА И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

Authors

  • Dušanka Slijepčević

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123597S

Abstract

Предмет истраживања су климатске промјене (пораст глобалне средње температуре и
сл.), као облик друштвених промјена и водећа тема у актуелној међународној политици и академским
круговима. Истраживачки проблем су неки узроци (конзумеризам) и неке посљедице климатских
промјена (еколошке девијације), те начини превенције њиховог заоштравања. Истраживачка питања
су: Који су главни узроци климатских промјена? Које су посљедице климатских промјена по Земљу,
друштво и појединце? Који су начини превенције заоштравања климатских промјена? Главна
претпоставка је да је главни узрок климатских промјена начин живота с високим садржајем угљеника
(конзумеризам), подржан капитализмом заснованим на фосилним горивима и прекомјерној екстракцији
природних ресурса, у складу с неолиберализмом. Посебне претпоставке су да су: 1) посљедице
климатских промјена (према Наоми Клајн): повећање опасности од рата и сукоба због оскудних
ресурса; успон радикалне деснице и ксенофобије према мањинама; еко-фашизам; климатско
варварство; климатски стресови (анксиозност) и дислоцирање најсиромашнијих; неуспјех слободног
тржишта; зелени колонијализам, петље повратне спреге; необјављени климатски ратови; култура
безграничног отимања; гиг- и диг-економија, док су: 2) начини превенције (према Клајн): ограничавање
култа куповине и потрошње; самоникли друштвени и омладински климатски покрети; моћ науке о
клими; сарадња насупрот компетиције; партиципативна и енергетска демократија; планирање и
регулација корпоративног сектора; ревизија слободне трговине; управљана транзиција; зелени послови;
опорезивање CO2, корпорација, богаташа; смањење војних буџета; елиминисање субвенција за фосилна
горива; промјена понашања (мања употреба фосилних горива, а већа брига); култура сагласја и
брижности; покрет трансформације; зелена љевица; демократски еко-социјализам. Научни циљеви су:
1) дескрипција климатских промјена, њихових узрока и посљедица; 2) разумијевање узрока климатских
промјена и друштвено-историјског контекста појављивања; 3) каузално (узрочно) објашњење
климатских промјена и 4) предикција утицаја посљедица климатских промјена и начина њихове
превенције. Друштвени циљеви су: проширење фонда научних знања о савременом друштву и његовим
проблемима по питању одржања животне средине, те промоција демократских еко-социјалних
рјешења и одрживог развоја. Кориштена је комбинација квалитативно-квантитативних метода
(триангулација), с обзиром на квалитативни карактер претпоставки и квантитативне податке
секундарног типа, прикупљене из (над)националних истраживачких извора (научних часописа,
организација, институција и сл.). Поред анализе, синтезе, дедукције и индукције, кориштени су
статистички (преко секундарних података) и историјско-компаративни метод, као и студија случаја.
Резултати су остварени циљеви.

Downloads

Published

2024-01-04