PEDAGOŠKE IMPLIKACIJE RAZVOJA REZILIJENTNOSTI DJECE PRI UKLJUČIVANJU U VRTIĆ TOKOM PANDEMIJE U SLOVENIJI I BIH

Authors

  • Aleksandra Šindić
  • Jurka Lepičnik Vodopivec

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0121033S

Abstract

Studija kvalitativnog, eksplorativnog tipa imala je za cilj sagledati iskustvo vaspitača o razvoju rezilijentonsti pri uključivanju djece u vrtić tokom COVID 19. Podaci o uvidima 54 ispitanika - vaspitača iz vrtića u Republici Sloveniji i Bosni i Hercegovini, prikupljeni su u martu i aprilu 2021. godine putem samostalno kreiranog istraživačkog instrumenta. Rezultati istraživanja rasvjetljavaju specifičnost adaptacije djece na vrtić tokom pandemije COVID 19 iz ugla vaspitača, roditelja i djece. Izdvojene su tri kategorije koje ukazuju na faktore koji podržavaju razvoj rezilijentosti djece, a odnose se na autonomiju i pedagošku intervenciju vaspitača, saradnju (timski rad i organizacija s kolegama i saradnja s roditeljima) i emocionalnu regulacija vaspitača.
Ključne riječi: adaptacija djece na vrtić, autonomija, aktivnosti s djecom, saradnja, emocionalna regulacija

Downloads

Published

2022-02-21