ВАСПИТНИ РАД СА ДЕЦОМ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

##article.authors##

  • Петар Ђ. Рајчевић

##article.abstract##

Васпитно-образовни рад одраслих са децом, према Закону о предшколском васпитању и образовању у Републици Србији, посматра се као део јединственог система образовања и васпитања а односи се на децу од шест месеци до поласка у основну школу. У том периоду се уз родитеље који подижу децу од рођења, придружују и стручно оспособњени васпитачи чија улога и утицај се остварује у предшколским установама, уз могућност реализације програма и у школи. Нагласак савремених, пре свега, хуманистичких теорија учења, подразумева де се дете и његове развојне потребе постављају у први план. При томе се води рачуна о квалитету интеракције са другом децом (не само вршњацима), васпитачем, родитељима, стручним сарадницима и другима. Наглашавају се потребе тимског приступа у раду и програмирања активности на нивоу сваке конкретне васпитне групе на основу познавања њихових могућности и потреба. Стручни рад свих учесника васпитно-образовног процеса са децом предшколског васпитања несумњиво доприноси ефикасном припремању деце за полазак у школу и преузимање одговорности за задатке и дужности које их очекују.
Кључне речи: васпитање, дете, предшколско дете, породица, предшколске установе.
„Родити некога да живи, највећа је
одговорност у животу“ (Мил, 2018: 181)

Downloads

##submissions.published##

2022-02-21

##issue.issue##

##section.section##

Articles