VRIJEDNOSTI NASTAVNIKA KAO ČIMBENIK SKRIVENOG KURIKULUMA

Authors

  • Siniša Kušić
  • Mia Lakotić
  • Kornelija Mrnjaus

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0121089K

Abstract

Vrijednosti upravljaju našim cjelokupnim djelovanjem, a prenose se s jedne generacije na drugu. Unatoč postojanju različitih gledišta o tome treba li škola prenositi vrijednosti i, ako da, koje, vrijednosno neutralna škola ne postoji. Obrazovni sustav prenosi ili blokira određene vrijednosti putem službenog kurikuluma i skrivenog kurikuluma. Važnu ulogu pri tome imaju nastavnici čije osobne vrijednosti upravljaju njihovim ponašanjem, odabirom nastavnih metoda, komunikacijom i cjelokupnim odgojno-obrazovnim radom, a dio su skrivenog kurikuluma. U ovom radu autori promišljaju o prijenosu vrijednosti kroz skriveni kurikulum te ulozi koju nastavnici imaju u tom procesu. Predstavit će se i rezultati istraživanja koje je imalo za cilj ispitati stavove budućih nastavnika o vrijednostima te prenošenju vrijednosti na učenike.
Ključne riječi: vrijednosti, nastavnici, vrijednosti nastavnika, prenošenje vrijednosti, skriveni kurikulum

Downloads

Published

2022-02-21