UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA MLADIH U UNIVERZITETSKOM OKRUŽENJU

##article.authors##

  • Lejla Kafedžić
  • Sandra Bjelan-Guska

##article.abstract##

Obrazovanje je kontinuirani proces koji traje cijeli život. Ono unapređuje kvalitetu života svakog pojedinca, a garantirano je Ustavom BiH, lokalnim zakonskim aktima, Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima i drugim međunarodnim dokumentima. Osnovna svrha obrazovanja je samoobrazovanje i kvalitetno ispunjen život. Univerzitet u Sarajevu kontinuirano nastoji stvoriti uvjete za jednak pristup i sudjelovanje u kvalitetnom obrazovanju uvažavajući međunarodne pravne okvire, nacionalne dokumente i zakonske regulative, kojima se osiguravaju osnovna ljudska prava, a među njima i pravo na obrazovanje. Jedan od mehanizama putem kojeg realizira navedeno jeste revitalizacija Ureda za podršku studentima (UPS!). Osnovna djelatnost Ureda je usmjerena na pružanje pomoći i podrške studentima i razvijanje inkluzivne kulture, politike i prakse u prostoru visokoškolskog obrazovanja. Ured za podršku studentima je na raspolaganju svim studentima Univerziteta u Sarajevu, s fokusom na studente s invaliditetom, ali i organizacionim jedinicama i akademskom osoblju. Usluge Ureda definirane su njegovom temeljnom orijentacijom ka stvaranju inkluzivnog okruženja i promoviranju obrazovanja za sve, a ogledaju se u pružanju pomoći i podrške studentima u različitim oblastima. Osnovne usluge su: pomoć pri odabiru studija; podrška unapređenju pristupa obrazovanju; psihološka pomoć; informiranje i obrazovanje studenata; poboljšanje iskustva studiranja studenata s invaliditetom; iznajmljivanje asistivne tehnologije; istraživačke aktivnosti; organizacija i realizacija obuka za akademsko osoblje; organizacija radionica za studente; i mnoge druge usluge. Cilj rada je kompilirati realizirane aktivnosti UPS!-a i opisati njihove efekte na unapređenje života mladih u univerzitetskom okruženju. Rezultati doprinose jasnijem artikuliranju argumenata i zagovaranju navedenih i sličnih aktivnosti, te obavezuju na kontinuirano jačanje univerzitetskih kapaciteta za preventivno djelovanje i unapređenje kvalitete života i obrazovanja mladih.
Ključne riječi: obrazovanje, podrška, studenti, univerzitet

Downloads

##submissions.published##

2022-02-21

##issue.issue##

##section.section##

Articles