SKLONOST AKADEMSKOM VARANJU STUDENATA FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U MOSTARU

##article.authors##

  • Ivona Ljevak
  • Ana Mišković
  • Marko Romić

##article.abstract##

Uvod: Akademski integritet temeljna je obaveza koju bi svi, kako profesori tako i studenti trebali podržati na svim razinama, kako bi na taj način budućoj radnoj snazi usadili vrijednost profesionalnog integriteta. Studije pokazuju da između polovine i dvije trećine studenata varaju barem jednom tijekom studija. Smatra se da je najozbiljniji oblik varanja, zapravo varanje na ispitu znanja, koje može uključivati prepisivanje odgovora od drugog studenta, upotrebu šalabahtera i pomaganje drugom studentu da vara na ispitu.
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja je ispitati sklonost akademskog varanja studenata preddiplomskog studija Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru i spremnost uključivanja drugih osoba u izvršavanje akademskog nepoštenja.
Metode i ispitanici: U istraživanje je uključeno 257 studenata Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru. Od tog broja, 89 ispitanika Radiološke tehnologije, 122 ispitanika Fizioterapije i 46 ispitanika Sanitarnog inženjerstva. Anketa je anonimna i ista se provela preko Google Forms koji je sastavni dio Google Drivea (Google Diska) u periodu od 1. 9. 2020. do 10. 9. 2020. godine.
Rezultati: Istraživanjem se utvrdilo da studenti najviše traže usluge od rođaka, prijatelja, te kolege kojeg površno poznaju, dok od kolega koje ne poznaju, većina studenata ne bi tražili navedene usluge. Istraživanje je pokazalo kako je veći postotak muških studenata koji su spremni na akademsko varanje nego postotak žena. Rezultati pokazuju statistički značajnu razliku akademskog varanja između studenata 1. i 3. godine studija.
Zaključak: Istraživanjem se utvrdilo je da su studenti spremni na akademsko varanje, te uključivanje drugih u izvršenje istog. Potrebno je uvođenje preventivnih mjera, kao što je uvođenje strožih kazni, etičkih tečajeva, primjena kodeksa ponašanja, edukacija učenika i studenata o varanju i plagijarizmu kroz radionice ili druge načine. Važnu ulogu imaju i profesori koji trebaju biti svjesni da poticanjem integriteta studenata podižu razinu svijesti u studenta o lošem utjecaju akademskog varanja u njihovoj budućnosti.

Ključne riječi: varanje, studenti, obrazovanje.

Downloads

##submissions.published##

2022-02-21

##issue.issue##

##section.section##

Articles