NEPOVOLJAN POLOŽAJ MLADIH NA TRŽIŠTU RADA - RIZIK DRUŠTVENE MARGINALIZACIJE MLADIH

##article.authors##

  • Dragana Vilić

##article.abstract##

Omladina kao istorijski specifična, heterogena društvena grupa (uzrast, razvojne potrebe i mogućnosti) predstavlja stub razvoja društva. Iz tog razloga, njen položaj na tržištu rada i u ekonomiji ima velik značaj za pojedince i za društvo u cjelini. Položaj mladih osoba na tržištu rada uslovljen je razvojem samog tržišta, ali i njihovim obrazovanjem, vještinama i profesionalnim iskustvom. Ipak, to sve ne zavisi od njih, već i od toga koliko samo društvo obezbjeđuje uslove i mogućnosti mladima za adekvatan pristup obrazovanju, obuci i tržištu rada. Mogućnost pristupa tržištu rada, stabilnost zaposlenja i prihoda jesu pretpostavke za dostojanstven život, donošenje slobodnih odluka i ostvarenje ekonomske nezavisnosti u odnosu na druge pojedince ili društvene grupe. U radu se analizira nepovoljan položaj mladih na tržištu rada (teškoće pristupa, nestabilnost zaposlenja i prihoda) kao ključni činilac koji povećava rizik društvene marginalizacije mladih u savremenom društvu (nesigurnost društvenog položaja, isključenje iz glavnih društvenih odnosa i procesa, neprespektivna budućnost i sl.).
Ključne riječi: mladi, tržište rada, društvena marginalizacija.

Downloads

##submissions.published##

2022-02-21

##issue.issue##

##section.section##

Articles