ШКОЛА И СПОРТ: ПРИПРЕМА БУДУЋИХ УЧИТЕЉА ЗА ВОЂЕЊЕ СПОРТСКИХ ШКОЛСКИХ СЕКЦИЈА

##article.authors##

  • Весна C. Трифуновић
  • Гордана Будимир-Нинковић
  • Борка Вукајловић

##article.abstract##

Предмет овог рада је истраживање припреме будућих учитеља на педагошким факултетима за вођење спортских школских секција. Основни циљ истраживања јесте: 1) утврдити да ли и у којој мери су студенти, будући учитељи, припремљени кроз базично образовање на педагошким факултетима за вођење спортских школских секција; 2) утврдити ставове студената, будућих учитеља, о значају школског спорта за развој ученика у основним школама. Задаци истраживања су: 1) анализирати садржаје групе предмета из области физичког васпитања на основним академским студијама смер Учитељ Факултета педагошких наука у Јагодини (Република Србија) са аспекта припреме студената за вођење спортских секција; 2) утврдити ставове студената основних академских студијама смер Учитељ Факултета педагошких наука у Јагодини о властитој припремљености за вођење спортских секција. У раду ће бити коришћена дескриптивно-аналитичка метода, анализа случаја и техника анкетирања.
Кључне речи: учитељи, спорт, основна школа, спортске школске секције

Downloads

##submissions.published##

2022-02-21

##issue.issue##

##section.section##

Articles