ŠKOLSKI PEDAGOG I MEDIJSKA PISMENOST

##article.authors##

  • Sofija Vrcelj
  • Andrea Lach

##article.abstract##

U radu se nakon teorijske analize medija i njihova utjecaja na djecu te isticanja potrebe za medijskom pismenošću iznose rezultati istraživanja o važnosti školskog pedagoga u promicanju medijske pismenosti. Rezultati istraživanja ukazali su na to da je potrebno raditi na promicanju medijske pismenosti u školama, a glavni razlozi za to su sve veća izloženost medijskim sadržajima, shvaćanje medija kao čimbenika koji višestruko utječe na djecu i mlade, nesigurnost u značenje pojma medijska pismenost te nedovoljna, odnosno neadekvatna zastupljenost tih sadržaja u nastavi. Kao najpogodnije oblike za promicanje medijske pismenosti sudionici istraživanja najviše su istaknuli radionice, projekte, preventivne programe, suradnju s ostalim dionicima škole, organiziranje posjeta ustanovama te provođenje istraživanja i osiguravanje programa stručnog usavršavanja na temu medijske pismenosti u školama.
Ključne riječi: mediji, medijska pismenost, školski pedagog.

Downloads

##submissions.published##

2022-02-21

##issue.issue##

##section.section##

Articles