ZNANJE U STAVOVI STUDENATA FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U MOSTARU O CJEPIVU POTIV COVID-19

Authors

  • Ana Mišković
  • Ivona Ljevak
  • Antonela Lozančić

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0121189M

Abstract

Uvod: Novi koronavirus, SARS-CoV-2, prvi put se pojavio u Wuhanu, u prosincu 2019. godine. Bolest koju uzrokuje SARS-CoV-2 naziva se COVID-19. Kako bi se spriječilo daljnje širenje zarazne bolesti potrebno je provoditi preventivne mjere. Kolektivni imunitet ključni je koncept za kontrolu epidemije. Samo dio populacije mora biti imun na zarazne agense, a to se može postići putem prevladavanja postojeće infekcije ili cijepljenjem. Učinkovito cjepivo najsigurniji je način za postizanje kolektivnog imuniteta.
Cilj: Cilj ovog istraživanja je ispitati znanja i stavove studenata Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru o cjepivu protiv COVID-19.
Materijali i metode: U istraživanju je sudjelovalo 181 studenata, među kojima je 84% ženskih i 16% muških ispitanika. Ispitanici su bili studenti Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru različitih studijskih smjerova i godina. Anketa je anonimna i ista je provedeno preko Google Forms koji je sastavni dio Google Drive-a (Google Diska).
Rezultati: Istraživanjem smo utvrdili da postoji statistički značajna razlika u znanju između studenata preddiplomskog i diplomskog studija. Utvrdili smo da je veći postotak ženskih ispitanica koje prihvaćaju cjepivo protiv COVID-19. Ovim istraživanjem utvrdili smo da studenti diplomskog studija pokazuju pozitivnije stavove o cjepivu u odnosu na studente preddiplomskog studija. Studenti koji odbijaju primiti cjepivo, kao razlog navode nedovoljnu ispitanost istog.
Zaključak: Ovim istraživanjem otkrili smo da na stav studenata ne utječe samo razina zdravstvenog znanja, nego i drugi čimbenici. Daljnja istraživanja trebala bi uključivati pitanja o strahu od nuspojava i drugih čimbenika koji utječu na negativan stav studenata o cjepivu protiv COVID-19.
Ključne riječi: znanje, stavovi, studenti, cjepivo, COVID-19

Downloads

Published

2022-02-21