ASPEKTI ZDRAVOG ŽIVOTA STUDENATA SVEUČILIŠTA U SPLITU: SOCIOLOŠKO ISTRAŽIVANJE

##article.authors##

  • Gorana Bandalović
  • Zorana Šuljug Vučica
  • Marija Buljan

##article.abstract##

Zdrave životne navike stječu se rano, u djetinjstvu i ranoj mladosti, a u današnje vrijeme njihova se važnost sve više ističe. Studentski život je, što se toga tiče, kritično razdoblje za mlade koji zbog pritiska fakultetskih obveza ponekad zanemaruju posvetiti se zdravom životu. Upravo zbog toga cilj ovoga rada bio je ispitati percepcije i iskustva zdravog života studenata i studentica Sveučilišta u Splitu. U radu se prezentiraju rezultati istraživanja provedenog tijekom lipnja i srpnja 2019. godine, metodom polustrukturiranog intervjua na prigodnom uzorku od dvadeset sugovornika/-ca koji su u vrijeme provođenja intervjua bili fizički aktivni odnosno aktivno ili rekreativno su se bavili sportom ili nekom drugom tjelesnom aktivnosti. Ispitana su njihova mišljenja o važnosti vođenja zdravog načina života, informiranosti o zdravim životnim navikama, utjecaju medija i društvenih mreža na aspekte zdravog života itd. Dobiveni rezultati pokazuju kako većina sugovornika, osim što su redovito fizički aktivni, također pazi na svoju prehranu. Upravo ta dva segmenta svi sugovornici naglašavaju pri svojoj definiciji zdravog života, te ističu kako se trude održavati zdrave životne navike. Fizička aktivnost na njih djeluje pozitivno, opušta ih te im pomaže u nošenju sa stresom. Gotovo su svi zadovoljni svojom informiranošću o zdravim životnim navikama. Polovica njih smatra da bi obrazovne institucije (fakulteti) trebale poticati zdrav život studenata, a isto toliko ih želi promijeniti nešto kod sebe u vidu poboljšanja zdravijeg načina života. Većina ih ne prati nijedan medijski sadržaj koji se tiče zdravog života te su podijeljenih stavova o utjecaju medija na zdrave životne navike mladih ljudi.
Ključne riječi: zdrave životne navike, studenti, prehrana, fizička aktivnost, sociološko istraživanje

Downloads

##submissions.published##

2022-02-21

##issue.issue##

##section.section##

Articles