OSOBNE I KONTEKSTUALNE ODREDNICE OSNAŽIVANJA I KVALITETE ŽIVOTA U OBITELJI IZ PERSPEKTIVE MLADIH

##article.authors##

  • Jasminka Zloković

##article.abstract##

Obitelj kao temeljna društvena zajednica zahtijeva razmatranje različitih aspekta etiologije obitelji i obiteljskih odnosa, uloge obitelji u životu djeteta, primjenu različitih istraživačkih pristupa i teorijskih polazišta. Uvažavajući činjenicu pluralizma obitelji, različitost izazova i specifičnosti potreba svake obitelji u sklopu znanstvenog projekta «Osnaživanje obitelji za razvoj pozitivnih odnosa i obiteljskog zajedništva» ispituju se načini i prediktori uspostavljanja obiteljskog zajedništva, fleksibilnosti, obiteljske interakcije, strategije međusobne podrške kao i neke druge dimenzije obiteljskih odnosa bitne za osnaživanje i podizanje kvalitete života svih članova obitelji. Istraživanje se provodi na nezavisnim probabilističkim uzorcima (roditelji, djeca, adolescenti, stariji članovi). U radu prikazuje se analiza forum rasprave koju smo provodili tijekom tri akademske godine (2018-2021.) s redovitim studentima studija pedagogije (N=90) Filozofskog fakulteta u Rijeci na glavnu temu Promicanje pozitivnih odnosa u obitelji. Ispitanici prema nekim definicijama spadaju u skupinu starijih adolescenata (18-25). Svrha pokrenute forum rasprave je bila identificiranje nekih odrednica i načina komuniciranja, te problema u obiteljskim odnosima roditelja i adolescenata kao pretpostavka pristupanju osnovnim prevencijskim razinama s ciljem poticanja i razvijanja pozitivne komunikacije i poželjnih socijalnih vještina u međusobnim odnosima u obitelji posebice između roditelja i adolescenata. Analiza rasprave ukazuje na različitost fokusa pri detektiranju ključnih odrednica u uspostavljanju pozitivnih odnosa u obitelji, zajedništva, načina rješavanja konflikata i suočavanja sa stresorima kao i na intenciju djece i adolescenata ka preuzimanju uloge vodstva unutar obitelji. Rezultati predstavljaju doprinos pedagoškoj znanosti u izučavanju i promišljanju o značaju pozitivnog obiteljskog ozračja, mogućnostima njihova osnaživanja i samim time značaju u prevenciji neželjenih odnosa i suočavanja s obiteljskim stresorima.
Ključne riječi: roditelji, adolescenti, komunikacija, zajedništvo, osnaživanje obitelji

Downloads

##submissions.published##

2022-02-21

##issue.issue##

##section.section##

Articles