SPECIFIČNOSTI RODITELJSTVA S DJECOM NARUŠENOG MENTALNOG ZDRAVLJA

Authors

  • Kata Bešker
  • Snježana Šušnjara

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0121261S

Abstract

Mentalno zdravlje obuhvaća sposobnost življenja punog i kreativnog života a povezano je s fizičkim zdravljem i socijalnim funkcioniranjem te ima znatnu društvenu vrijednost. Narušeno mentalno zdravlje, nova situacija i izmijenjene okolnosti svakodnevnog življenja i funkcioniranja predstavlja veliko opterećenje s mnogo izazova. Izazovi se najviše ogledaju u tome što se roditelji nađu u socijalnoj izolaciji, stigmatizaciji i osudi od strane društva. Pri tom ne znaju kome se obratiti za pomoć kako bi se adaptirali na novonastalu situaciju i zadržali funkcionalnost obitelji. Donenberg i Baker (1993) ističu da su teškoće, kao što je autizam, neprihvatljivi oblici ponašanja, emocionalna nestabilnost, te psihičke dekompenzacije stvarni „problemi psihičkog zdravlja“, koji kod roditelja generiraju negativan utjecaj na društveni život i na osjećaje povezane s roditeljstvom. Ove spoznaje još više pridonose tomu da se roditelji dodatno nalaze u stresnom i izoliranom socijalnom statusu. Ovim radom se nastoji prikazati pozicija roditelja i njihov odnos prema izazovima njihove djece narušenog mentalnog zdravlja i pokušaju da održe funkcionalnost obitelji. Da bismo bolje razumjeli život u obitelji djeteta narušenog mentalnog zdravlja i odnose zajednice prema pojedincima koji žive u tim okolnostima, u ovom radu ćemo predstaviti istraživanje provedeno na Odjelu dječje i adolescentne psihijatrije u Sarajevu, u koje su uključeni roditelji i djeca kojima je potrebna pomoć i podrška ove institucije.
Ključne riječi: roditelji, djeca, mentalno zdravlje, obitelj, stres

Downloads

Published

2022-02-21