RAD SA DAROVITOM DJECOM

##article.authors##

  • Sanda Milošević

##article.abstract##

Obrazovanje koje potiče talente počiva na kontinuiranoj ponudi obrazovnog sadržaja unutar i izvan institucionalnog obrazovanja. Glavnu ulogu u koncipiranju programa u svakom slučaju preuzima nastavnik. Nastavni plan i program uglavnom je primjeren radu sa prosječnim učenicima, osnovni problem je kako ga prilagoditi zahtjevima i potrebama darovitih. Daroviti učenici zahtijevaju isključivo individualni pristup i to u svim fazama nastavnog procesa, počevši od planiranja pa do evaluacije. Prema tome uloga nastavnika je da darovitom učeniku obezbijedi razvoj interesovanja i omogući pristup bogatijem, širem i takvim učenicima prilagođenom sadržaju u okviru svog predmeta. Svako dijete je posebno i sva djeca bi trebalo da se tako osjećaju u našim obrazovnim ustanovama. To uključuje i prepoznavanje i ohrabrivanje njihovih talenata. Prihvatanje kreativnosti od strane društva kao normalnog i poželjnog svojstva, čini da kreativne osobe ne razvijaju otpore zbog toga što su drugačije od drugih. Opšti povoljni uslovi djeluju da se daroviti pojedinac osjeća ne samo slobodnim u izražavanju svojih mogućnosti i svojih stvaralačkih potreba, već djeluju poticajno u sve širem i dubljem pronicanju u različite probleme. Poticanje kreativnog rada i djelovanja nije samo značajan problem u radu škola već je važno pitanje za društvo u cjelini. Promovisanje talentovanih učenika se u posljednje vrijeme potaknulo različitim naporima i uredbama u zakonu. Vaspitno-obrazovni rad sa nadarenim i talentovanim učenicima u Republici Srpskoj organizuje se na osnovu člana 85., 86. i 87. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske. 2U školi se formira Tim za podršku nadarenim i talentovanim učenicima. Tim za podršku čine: nastavnici škole,stručni saradnici i roditelj učenika. Koordinator tima za podršku po pravilu je pedagog ili psiholog. Tim za podršku sarađuje sa stručnim timom škole, promoviše značaj rada sa talentovanim i nadarenim učenicima, sarađuje sa predstavnicima obrazovnih institucija, nevladinih organizacija i drugih koji mogu pružiti podršku nadarenim i talentovanim učenicima. Za ukupni razvoj darovitog učenika veoma je značajan njegov uravnotežen emocionalni i socijalni razvoj. Zbog toga treba nastojati da on, što je moguće duže, razvija osjećaj pripadnosti svojoj generaciji, svom užem i širem socijalnom okruženju.
Ključne riječi: obrazovanje darovitih, emocionalni razvoj darovitih, poticanje kreativnog rada

Downloads

##submissions.published##

2022-02-21

##issue.issue##

##section.section##

Articles