NASILJE NAD DJECOM TIJEKOM PANDEMIJE COVID-A 19

Authors

  • Ksenija Butorac

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0121346B

Abstract

Nasilje i izloženost nasilju u užem obiteljskom kontekstu jedan su od najtežih oblika viktimizacije, uključujući fizičko, psihološko ili emocionalno zlostavljanje, seksualno zlostavljanje, zanemarivanje i izloženost nasilju intimnih partnera. Kontekst pandemije virusa COVID-19 generira dodatne rizike i probleme povezane sa zlostavljanjem djece i pogoršava faktore rizika koji su otprije
postojali. Naime, društveno udaljavanje, socijalna izolacija, zatvaranje škola i poslovanja mogu smanjiti prijenos zarazne bolesti, ali također mogu povećati rizike od nasilja nad djecom i mladima širom svijeta. Zapravo socijalno i fizičko okruženje povezano s pandemijom stvaraju zatvoren ili ograničeni okvir u kojem su dječji socioekološki sustavi poremećeni, a posljedično se vjerojatno povećava i učestalost zlostavljanja djece. Moguće je dugoročno povećanje siromaštva djece i obiteljske egsistencijalne neizvjesnosti zbog ekonomskih posljedica krize. Istraživanje tijekom COVID-19 pandemije počinje pokazivati negativne ishode nametnutih ograničenja kao i učinke socijalnih stresora na članove obitelji. U ovom će se radu analizirati faktori rizika nasilja nad djecom i adolescentima iz perspektive kriminoloških,psiholoških i socioloških teorija.

Ključne riječi: nasilje nad djecom, COVID-19, rizični faktori, kriminološki pristup

Downloads

Published

2022-02-21