IZAZOVI SKRBI ZA OSTARJELE RODITELJE U SUVREMENOM DRUŠTVU – ISKUSTVA IZ PRAKSE U VREMENU PANDEMIJE COVID-19 I POTRESA KATASTROFALNIH RAZMJERA

Authors

  • Daša Poredoš Lavor
  • Kristina Turudić Leko

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0121354L

Abstract

Izazovi skrbi za ostarjele roditelje u suvremenom društvu – iskustva iz prakse u vremenu pandemije covid-19 i potresa katastrofalnih razmjera
U suvremenom društvu primjerena skrb za osobe starije životne dobi mnogim mlađim generacijama, a i društvu općenito predstavlja značajan izazov. Sve postaje još složenije i neizvijesnije kada se pojave nepredviđene životne situacije kao što su nove nepoznate bolesti i prirodne katastrofe.
U ovom radu prikazat ćemo putem interdisciplinarnog pristupa naša iskustva iz prakse neposrednog rada na terenu koji se odnose na potrebe (ali i mogućnosti i ograničenja) skrbi za ostarjele roditelje u vremenu pandemije covid-19 i potresa katastrofalnih razmjera koji je zahvatio ovo područje (Zagreb i okolica, Sisačko-moslavačka županija) iz pozicije odrasle djece ostarjelih roditelja i lokalne zajednice. Iskustva ćemo prikazati putem pojedinačnih iskustvenih crtica iz života. Uočili smo da se kod osoba starije životne dobi s raznim emocionalnim teškoćama u vrijeme pandemije COVID-19 i post-potresnom razdoblju javljaju pojačani strahovi razne uzročnosti, intenzivna ponovna proživljavanja ranijih stresnih i traumatskih iskustava koja su potaknuta sadašnjim kriznim stanjem, kao i dosjećanja raznih životnih iskustava iz ranijih životnih faza koje sada postaju preokupirajuće misli i aktualni ponavljajući verbalni sadržaji. Sve to opterećuje pojedinca i članova obitelji, te otežava prilagodbu na novo-normalnu situaciju. Stoga su pružanje dodatne podrške i razumijevanje od iznimnog značenja.
Ključne riječi: osobe starije životne dobi, skrb i podrška, pandemija covid-19, potres, životna prilagodba

Downloads

Published

2022-02-21