МЕЂУНАРОДНОПРАВНА ЗАШТИТА ПРАВА ДЕТЕТА

##article.authors##

  • Предраг Јанковић

##article.abstract##

Гледајући по старосној структури људи, деца представљају најрањивију групу, физички слабију и психички незрелију од одраслих лица. Због тога су често објекат злоупотреба, физичких, психичких и правних. Деца су често предмет трговине људима, сексуалног искориштавања и злостављања, радног израбљивања, злоупотребљавања у ратне сврхе. Поред тога налазе се и у мигрантским групама. Све такве ситуације код деце која се у њима нађу изазивају трауме, нарушавање психичког и физичког здравља, интегритета и развоја, и на крају крајева често и смрт. Разумљиво је да то захтева изналажење решења којима би се спречавала и отклањала таква стања а то се само може постићи стварањем правног оквира кроз који се остварује заштита детета. Тај проблем је одавно препознат и на нивоу међународне заједнице. Међународно право људских права је до данас исходовало велики број уговора и других међународних правних аката, у којима и дете, потпуно оправдано, има посебно место. Из тих међународних правних аката проистичу правно обавезујуће норме којима се штите права, личност и интегритет детета као јединке друштва. У овом раду ће бити представљена достигнућа међународног права у стварању правног оквира за заштиту права детета.

Кључне речи: међународно право, дете, права детета, међународне конвенције.

Downloads

##submissions.published##

2022-02-21

##issue.issue##

##section.section##

Articles