НОВИ МОДАЛИТЕТИ ПРЕПОЗНАВАЊА И РАДА СА НАДАРЕНОМ, ТАЛЕНТОВАНОМ И ИЗВРСНОМ ОМЛАДИНОМ

##article.authors##

  • Милица Јовичић
  • Илија Трнинић

##article.abstract##

Таленат је појам који је дуго кориштен у говору када су описивани појединци са изузетно развијеном једном специфичном способношћу. Најчешће су то постигнућа у области музике, математике, шаха и слично. У посљедње вријеме све се више говори, а и искуства су показала да је потребно фокус и терминолошка поимања да усмјеримо на рад са заинтересованом и мотивисаном омладином, а не нужно са надареном и талентованом. Радом са заинтересованом и мотивисаном омладином дајемо тежиште и нагласак на подстицају и откривању склоности и талената према одређеним специфичним областима. Управо у раду са таквим младим људима стављамо тежиште и нагласак на подстицају и откривању склоности и талената према одређеним специфичним областима. Дакле, мотивисаним и заинтересованим за неку област треба обезбиједити додатни рад и окружити их онима који се том облашћу већ баве, који имају ентузијазам, жељу за то знање пренесу и дати им идеалне услове за рад. У раду ће бити представљен модалитет рада са таквим групама младих, али и са професионалцима који учествују у идентификацији младих талената у Републици Српској од 2016. године до данас.
Кључне ријечи: таленти, млади, надарени, идентификација, иновације

Downloads

##submissions.published##

2022-02-21

##issue.issue##

##section.section##

Articles